Изпълнете задълженията за КСО

Изпълнете задълженията за КСО

Правителствата по света въвеждат законодателство за корпоративната социална отговорност (КСО), което изисква от предприятията да намалят своите емисии на CO2.

Освен това, когато „зелените“ проблеми стават все по-важни, компаниите, които могат да докажат, че са по-екологични, са по-успешни в спечелването на ценни нови бизнес договори.

Чрез намаляване на вашето потребление на енергия и следователно на вашите емисии на CO2, HY-SAVE® ви помага да спазвате екологичното законодателство и прави вашия бизнес по-привлекателен за нови и съществуващи клиенти.

 НУЖДА ОТ ПОМОЩ? Кликнете тук за онлайн помощ