Системата за доставка на течности

Системата за доставка на течности

LDS ™ Система за доставка на течности

Функцията на LDS ™ Система за доставка на течности е да доставя 100% течност към разширителните клапани, за да подобри производителността на системата за системи, които имат дълги тръбопроводи или проблеми с оразмеряването, загуба на капацитет или други проблеми, присъщи на ниския дебит на хладилния агент и лошото връщане на маслото при ниски температури на кондензация.

.875-скок-158-автоматичен байпас 1.8в

В по-горещия климат елиминиране на светкавичния газ поради слънчеви печалби. Процентът на спестените икономии зависи от нивото на ефективност на настоящата хладилна система и географското местоположение. Допълнителни икономии се постигат, когато системите имат дълги течни тръбопроводи или ако течните тръбопроводи се издигат повече от 3 м (10 ′).

система за доставка на течност
НУЖДА ОТ ПОМОЩ? Кликнете тук за онлайн помощ